jobbet-logo

Uppsala_utskick

Intervjuteknik

Att rekrytera rätt – både rätt kompetens och rätt personlig lämplighet är en viktig faktor för
alla företag och verksamheter. Intervjumomentet är en viktig del för att vara framgångsrik i
rekrytering men inte alltid så lätt. Ogenomtänkta frågor får ogenomtänkta svar – bra frågor ger bra svar!

Vi pratar om:
– Förberedelser för en bra intervju
– Vilka är de viktiga frågorna och hur formulerar du dem
– Att hitta de rätta följdfrågorna
– Att ställa de svåra och obekväma frågorna på ett konstruktivt sätt

Hitta rätt personliga egenskaper när du rekryterar

Att hitta medarbetare med den rätta personliga lämpligheten är en är minst lika viktigt,
för att inte säga viktigare, än att hitta personer med den rätta formella kompetensen.
Ett datorprogram eller en metod kan en medarbetare relativt lätt lära sig, sin
personlighet ändrar man inte i en handvändning.

Definiera och skapa samsyn kring personliga egenskaper redan i kravprofilen ökar möjligheten att
genomföra en rekrytering med lyckat resultat!

I work shop-form ger vi er praktiska och handfasta verktyg för att diskutera och fastställa vilka
egenskaper er nya medarbetare behöver ha.

GDPR och Rekrytering

I slutet av maj 2018 träder nya personuppgiftslagstiftningen GDPR i kraft.
Det är alltså hög tid att säkerställa att man följer GDPR i sina rekryteringsprocesser.

På Jobbet.se är vi experter inom rekrytering.  Vi vet hur man förväntas hantera personuppgifter i samband med rekrytering och till vår hjälp har vi ett rykande färskt rekryteringsverktyg som gör det enkelt för företag att följa de regler som gäller från maj 2018.

Vi pratar om hur ni kan förenkla anpassningen till GDPR i samband med rekrytering.

Anmälan till seminarie hos Jobbet.se